Bliv medlem i Foreningen ”Sulelængens Venner”

Kon­tingent 100,- kr. pr. person i 2022.
Foreningen har pr. 15. august 2022 226 kontingentbetalende medlemmer
– et antal, som vi herude på landet er stolte af. Bliv del af en succes – bliv medlem!

Bank: Totalbanken: konto 6880-1082667
MobilePay: 38193

Husk at angive navn + e-mailadresse (Vi mailer nyhedsbreve til alle medlemmer)

Vi vil have ”Liv på Landet”, primært med ”Mu­sik & Brunch”arrangementer, søndagsmatinéer, aftenarrangementer med musik og spisning – men og­så andre ak­­­­­­­­­­ti­­­­vi­­teter (foredrag, events, udstil­lin­g­er), som kan have interesse. Har du en event, hvor du kan bru­­­­­­ge os og vores unikke lo­­­­ka­ler, så kon­takt os!