FORENINGEN ”SULELÆNGENS VENNER”
har til formål at:
– iværksætte kulturelle arrangementer og events (mu­­sik, foredrag, udstillinger, littera­tur­­kred­se mv.) i ”Su­lelængen” på Enggaarden i Magtenbølle
– arbejde med og igangsætte konkrete projekter el­ler emner, som aktive medlemmer af foreningen er in­­­­te­­res­se­­ret i at frem­­me. Sådanne projekter behøver ik­­­ke nødvendigvis kun at være ”kulturelle”, men kan om­­­fatte pro­­jekter, som frem­mer iværksætteri, bæ­re­dyg­­­­tighed, social ansvarlighed, naturoplevelser mv.