Markvandring i Magtenbølle

Dato: 9. juni
Klokken: 15:00 – 17:00 (senest)
Pris, medlem: 0 kr.
Pris, ikke-medlem: 0 kr.

Sulelængen i Magtenbølle byder UDENfor til markvandring på Sulelængens/Enggaardens 9 ha jordtilliggende vest for gården. Kom med ud i landskabet med eng, bæk, gammel kirkesti, skov, vandhuller, bakkedrag med udsigter og braklagte marker.
Arrangementet er støttet af “Samlingskraft” – et By og Land Danmark projekt, støttet af Realdania. Se mere på www.samlingskraft.dk
Deltagelse er gratis – men tilmelding er nødvendig, da vi tager max. 40 mennesker med på den guidede tur.

Obs! Turen er ikke velegnet for gangbesværede.

Mødested: Toften foran Sulelængen / Enggaarden i Magtenbølle (Magtenbøllevej 94, 5492 Vissenbjerg)